+ 420 596 125 484 mwdias@mwdias.com
pl

Usługi

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE

 • regularne prace porządkowe w jednostkach służby zdrowia;
 • regularne prace porządkowe w zakładach przemysłowych;
 • kompleksowe czyszczenie lakierni;
 • czyszczenie techniczne i prace specjalistyczne;
 • i wiele innych...

Specjalistyczne PRACE PO‏RZĄDKOWE

 • czyszczenie metodą wody demineralizowanej;
 • czyszczenie metodą suchej pary;
 • technologia odtłuszczania i czyszczenia wrażliwych przyrządów;
 • czyszczenie strumieniowe suchym lodem;
 • uszlachetnianie powierzchni z zastosowaniem nanotechnologii;
 • i wiele innych...

DOSTAWY ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH

 • produkty toaletowe i higieniczne we wszystkich rozmiarach i każdej jakości;
 • środki dezynfekcyjne;
 • dozowniki i pojemniki.

OPRACOWANIE PROJEKTU

 • opracowanie standardów dla poszczególnych typów czyszczonych powierzchni;
 • ewidencjonowanie czyszczonych powierzchni;
 • opracowanie sposobu prac porządkowych i ich techniczne zabezpieczenie.

Zastanawiasz się, dla kogo pracujemy? Napisz do nas w sprawie listu referencyjnego.

Varování