+ 420 596 125 484 info@mwdias.com
cs

Video prezentace firmy

Lakovny

KOMPLEXNÍ TECHNICKÉ ČIŠTĚNÍ LAKOVEN:

Analýzy, rozbory, poradenský servis

 • zjištění zdrojů smetivosti a jejich rozbor
 • asistence při hledání příčin špatného proudění vzduchu (air balance)
 • měření prašnosti v lakovací kabině, určení původu a složení částic (dle určené kategorizace)
 • chemické a fyzikální analýzy látek (měření kvality vody apod.) – na vyžádání, subdodavatelsky
 • kvalitativní a kvantitativní identifikace průmyslových nečistot (od určení zdroje až po následné odstranění, návrh budoucích opatření, řešení)
 • fotodokumentace – zdroje smetivosti, typy smetí (dle potřeby, před výkonem, po výkonu, dlouhodobá archivace)
 • vypracování technologických postupů na čištění technologie lakovny (vypracovávány „na míru“ zákazníkovi) a návrh četnosti čištění
 • školení personálu lakoven

Úklidový servis a čištění

 • čištění chemických předúprav, stříkacích a sušících kabin
 • čištění vzduchotechniky, mícháren barev, čističek odpadních vod
 • ochrana lakovacích a sušících kabin před přestřiky barvy aplikací snímacích laků a krycích fólií
 • nanášení elektrostaticky aktivních materiálů
 • instalace elastických návleků pro ochranu povrchu lakovacích robotů
 • instalace rohoží se samolepícím povrchem
 • výškové čištění na méně dostupných místech

Filtr management

 • návrh vhodného výběru filtrů dle zpracovaných analýz (extra)
 • pravidelné dodávky a odborné výměny filtračních materiálů
 • měření a sledování životnosti filtračních materiálů (odpisy tlakových ztrát)

Materiály a ochranné pomůcky pro lakovny

 • separační roztoky a snímací laky, ředidla a rozpouštědla, maziva, folie, lepicí pásky, utěrky, overaly, pláště a návleky na obuv, rukavice, respirátory a filtry do polomasek, návleky (na roboty, hadice, pistole), rohože
 • před rozjezdem zakázky jsou zákazníkům předány – seznam materiálů včetně vzorků, technické listy materiálů

Technologie odlakování (formou subdodávky, případně zajištění odlakování za použití technologie zákazníka)

 • čištění vysokým tlakem vody (od 200 až po 2000 bar) – zejména u nánosů vytvrzené nebo čerstvé barvy z roštů lakoven nebo závěsové techniky.
 • odstraňování nánosů barev (odlakování) ze závěsové techniky, skidů a roštů termickou nebo fluidní cestou
 • chemické odlakovací technologie – odstraňování nátěrů pomocí alkalických, kyselých nebo organických látek
 • odlakování ultrazvukem – jemné součástky

Zajímá Vás pro koho pracujeme? Napište si o referenční list.

Upozornění