+ 420 596 125 484 info@mwdias.com
cs

Video prezentace firmy

Náhradní plnění

Náhradní plnění

Náhradní plnění je jedním ze způsobů, jak mohou větší firmy splnit zákonem stanovenou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Náhradní plnění je aktuální pro zaměstnavatele, kteří mají více jak 25 zaměstnanců. Ze zákona jim vzniká povinnost zaměstnávat zdravotně postižené pracovníky (OZP), a to v povinném podílu 4% k celkovému počtu zaměstnanců. Legislativu spojenou se zaměstnáváním OZP upravuje zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., § 81.

Podle zákona existují tři způsoby, jak lze povinný podíl splnit:

  • zaměstnávání OZP pracovníků
  • pomocí náhradního plnění
  • odvod poplatku do státního rozpočtu

Ne všem zaměstnavatelům charakter činnosti dovoluje tyto pracovní místa nabídnout, a proto musí zajistit odvod tzv. invalidní daně do státního rozpočtu nebo výhodněji, pomocí Náhradního plnění využít odběr služeb, výrobků od garantovaných zaměstnavatelů s více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, či zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům.

Pro splnění výše uvedených podmínek, můžete využít služeb naší dceřiné společnosti IVACOM spol. s r.o., která poskytuje zaměstnávání OZP v poměru větším než 50 %. 

Úklidová firma IVACOM spol s r.o. patří mezi největší poskytovatele náhradního plnění v oblasti úklidových služeb, splňuje všechny zákonem stanovené podmínky pro poskytování náhradního plnění a je schopna se smluvně zavázat, že Vám výši částky ročního odběru bude garantovat i pro účely náhradního plnění. www.ivacom.cz

Zajímá Vás pro koho pracujeme? Napište si o referenční list.

Upozornění