+ 420 596 125 484 info@mwdias.com
cs

Video prezentace firmy

Zpracování úklidového projektu

Zpracování úklidového projektu

Pasportizace úklidových ploch a vytvoření standardů úklidu spolu s potřebnou objektovou dokumentací umožní klientům detailní možnost kontroly výdajů za úklidové práce. Při tvorbě úklidového projektu úzce spolupracujeme s klientem. Jedině takto můžeme dosáhnoit toho, že jsou úklidové práce kvalitní, efektivní a přesně odpovídají potřebám klienta.

  • přesné zpracování a nacenění konkrétních uklízených ploch bez ohledu na velikost areálů nebo budov
  • vypracování standardů úklidu pro jednotlivé typy uklízených ploch a prostor
  • přesné pojmenování uklízených ploch, volba způsobu jejich úklidu a jeho technické zajištění
  • zavedení objektové dokumentace, do které je zaznamenán popis jednotlivých uklízených ploch, způsob jejich úklidu, technické vybavení, rajonizace apod.
  • možnost projekt pružně upravovat, doplňovat a měnit

Zajímá Vás pro koho pracujeme? Napište si o referenční list.

Upozornění