+ 420 596 125 484 info@mwdias.com
cs

Zdravotnictví

 • Nemocnice
 • Zdravotnická zařízení
 • Pečovatelské služby

V průběhu let jsme se stali lídrem v oblasti úklidu nemocnic a zdravotnických zařízení v České republice. Pravidelný úklidový servis poskytujeme pro více než 30 nemocnic včetně fakultních nemocnic, specializovaným zdravotnickým zařízením  a zařízením poskytující sociální péči.

 • pravidelný denní úklid nemocnic a zařízení poskytujících sociální péči
 • pravidelný denní úklid chodeb, společných prostor a sociálních zařízení
 • zajištění stálé služby na chirurgických a zákrokových sálech
 • pravidelný úklid specializovaných oddělení nemocnic (operační sály, sterilizace, JIP, dětská oddělení apod.)
 • pravidelný úklid vysoce čistých a sterilních prostor
 • pravidelný úklid laboratoří a krevních center
 • součinnost a poradenství při tvorbě a nastavování hygienických plánů
 • úspěšná součinnost při mnoha akreditacích zdravotnických zařízení
 • impregnace podlahových krytin přípravky s odolnou dezinfekcí
 • dodávky a doplňování dezinfekčních a hygienických prostředků a potřeb
 • speciální úklidové činnosti dle požadavků zákazníka

Průmysl

 • Výrobní haly
 • Sklady
 • Venkovní plochy
 • Kanceláře
 • Výrobní linky

Díky našim dlouholetým zkušenostem jsem se stali specialisty na provádění úklidových prací v náročných podmínkách průmyslových podniků. Pravidelně zabezpečujeme úklid pro cca 200 zákazníků z oblasti průmyslové výroby, včetně úklidu výrobních automobilových závodů, lakoven a těžkých provozů.

VÝROBA

 • pravidelný úklid výrobních hal, logistických a skladových prostor
 • pravidelný úklid společných prostor, šaten, sociálních zařízení, které jsou součástí výrobních hal apod.
 • strojní čištění výrobních hal a prostor
 • čištění výrobních linek, dopravníků a halových konstrukcí
 • technické čištění lakoven a lakovacích linek
 • pravidelný úklid velmi čistých/sterilních prostor (vývojová centra, montážní linky automobilů apod.)
 • čištění a odmašťování průmyslových podlah
 • dodávky a doplňování hygienických a toaletních potřeb
 • speciální úklidové činnosti dle požadavků zákazníka (úklid venkovních ploch, odklízení sněhu apod.)

ADMINISTRATIVA

Součástí průmyslových areálů a výrobních závodů jsou i administrativní budovy a jiné kancelářské prostory. V rámci komplexních úklidových služeb zajišťujeme našim zákazníků z oblasti průmyslu i úklid administrativních budov a kanceláří.

 • pravidelný denní úklid kancelářských budov
 • pravidelný denní úklid chodeb, společných prostor a sociálních zařízení
 • kompletní denní servis
 • mytí oken a jiných prosklených ploch
 • čištění koberců, nábytku a žaluzií
 • strojové mytí a čištění podlah
 • renovace a impregnace všech typů podlahových krytin
 • dodávky a doplňování hygienických potřeb

VENKOVNÍ ÚKLID A OSTRAHA OBJEKTŮ

V rámci úklidu průmyslových areálů poskytujeme i úklid venkovních prostor, údržbu zeleně a odklízení sněhu a to vše v areálech o velikosti několika desítek tisíc m2. Zajišťujeme také ostrahu objektů a majetku.

 • úklid, čištění venkovních ploch a komunikací
 • údržba zeleně a porostů, sekání trávy
 • služby zahradní architektury
 • zimní údržba venkovních ploch, odhrnování sněhu a posyp komunikací
 • ostraha objektů a majetku

Lakovny

 • Automobilový průmysl

KOMPLEXNÍ TECHNICKÉ ČIŠTĚNÍ LAKOVEN:

Analýzy, rozbory, poradenský servis

 • zjištění zdrojů smetivosti a jejich rozbor
 • asistence při hledání příčin špatného proudění vzduchu (air balance)
 • měření prašnosti v lakovací kabině, určení původu a složení částic (dle určené kategorizace)
 • chemické a fyzikální analýzy látek (měření kvality vody apod.) – na vyžádání, subdodavatelsky
 • kvalitativní a kvantitativní identifikace průmyslových nečistot (od určení zdroje až po následné odstranění, návrh budoucích opatření, řešení)
 • fotodokumentace – zdroje smetivosti, typy smetí (dle potřeby, před výkonem, po výkonu, dlouhodobá archivace)
 • vypracování technologických postupů na čištění technologie lakovny (vypracovávány „na míru“ zákazníkovi) a návrh četnosti čištění
 • školení personálu lakoven

Úklidový servis a čištění

 • čištění chemických předúprav, stříkacích a sušících kabin
 • čištění vzduchotechniky, mícháren barev, čističek odpadních vod
 • ochrana lakovacích a sušících kabin před přestřiky barvy aplikací snímacích laků a krycích fólií
 • nanášení elektrostaticky aktivních materiálů
 • instalace elastických návleků pro ochranu povrchu lakovacích robotů
 • instalace rohoží se samolepícím povrchem
 • výškové čištění na méně dostupných místech

Filtr management

 • návrh vhodného výběru filtrů dle zpracovaných analýz (extra)
 • pravidelné dodávky a odborné výměny filtračních materiálů
 • měření a sledování životnosti filtračních materiálů (odpisy tlakových ztrát)

Materiály a ochranné pomůcky pro lakovny

 • separační roztoky a snímací laky, ředidla a rozpouštědla, maziva, folie, lepicí pásky, utěrky, overaly, pláště a návleky na obuv, rukavice, respirátory a filtry do polomasek, návleky (na roboty, hadice, pistole), rohože
 • před rozjezdem zakázky jsou zákazníkům předány – seznam materiálů včetně vzorků, technické listy materiálů

Technologie odlakování (formou subdodávky, případně zajištění odlakování za použití technologie zákazníka)

 • čištění vysokým tlakem vody (od 200 až po 2000 bar) – zejména u nánosů vytvrzené nebo čerstvé barvy z roštů lakoven nebo závěsové techniky.
 • odstraňování nánosů barev (odlakování) ze závěsové techniky, skidů a roštů termickou nebo fluidní cestou
 • chemické odlakovací technologie – odstraňování nátěrů pomocí alkalických, kyselých nebo organických látek
 • odlakování ultrazvukem – jemné součástky

Technické čištění

 • Výrobní haly
 • Sklady
 • Venkovní plochy
 • Výrobní linky

Disponujeme rozsáhlým technickým vybavením, které zahrnuje i velké množství speciálních úklidových strojů a zařízení, díky kterým jsme schopni našim zákazníkům zajistit i speciální čistící a úklidové práce.

 • strojní čištění výrobních, logistických a skladových areálů a prostor
 • hloubkové čištění a ochrana podlah polymerovými a polyuretanovými disperzemi
 • zušlechťování povrchů nanotechnologiemi
 • čištění lakoven 
 • parní čištění metodou suché páry
 • tryskání suchým ledem
 • čištění metodou demineralizované vody
 • odmašťování technologií a čištění citlivých přístrojů 
 • odprašování výrobních hal, technologických nebo výrobních celků
 • práce ve výškách
 • a mnoho dalších

Zajímá Vás pro koho pracujeme? Napište si o referenční list.

Varování