+ 420 596 125 484 info@mwdias.com
cs

Video prezentace firmy

Certifikace

Společnost MW-DIAS, a.s. zavedla za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb integrovaný systém řízení, který je doložen níže uvedenými certifikáty: 

ISO 9001

  • Certifikát, potvrzující, že naše společnost zavedla a používá systém managementu jakosti v oboru poskytování úklidových a strážních služeb.

ISO 9001.pdf

ISO 14001

  • Certifikát, potvrzující, že naše společnost zavedla a používá systém environmentálního managementu v oboru poskytování úklidových a strážních služeb.

ISO 14001.pdf

ISO 45001

  • Certifikát, potvrzující, že naše společnost zavedla a používá systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v oboru poskytování úklidových a strážních služeb.                                                                                                     

                                                                                                                                                                         ISO 45001.pdf

Kontrola kvality

Účinné řízení kvality je prvořadým předpokladem při poskytování našich služeb. Ve společnosti MW-DIAS,a.s. je nastaven propracovaný systém kontroly kvality úklidu jednotlivých zakázek, který umožňuje u prováděných úklidových služeb setrvale dosahovat a překračovatvysokou úroveň kvality, porovnávanou s nastavenými parametry zakázky a klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI). 

Kontrola kvality úklidu je prováděna na všech našich zakázkách jako standardní součást interních procesů v několika stupních tak, aby byla zajištěna zpětná kontrola nastavení a případná nutná korekce jednotlivých firemních technologických postupů. Výstupy mohou být nazákladě smluvních závazků plynoucích ze servisní smlouvy poskytnuty klientovi, což mu umožňuje plnou kontrolu nad prováděnými servisními činnostmi. 

Model kontroly kvality MW-DIAS, a.s. je vystavěn tak, aby byl použitelný u zakázek různého rozsahu a typu, napříč průmyslovými, zdravotnickými i jinými odvětvími.

Technické vybavení

V MW-DIAS, a.s. neustále sledujeme vývojové trendy a investujeme do moderního techického vybavení. Disponujeme rozsáhlým technickým vybavením, odpovídajícím veškerým potřebám našich zákazníků.

Provozujeme vlastní servisní středisko. Menší opravy mycích strojů a dalšího vybavení provádíme přímo u klienta, v případě větších událostí pak v našem servisním centru. Nefukční zařízení je po dobu opravy nahrazeno jiným.

  • máme k dispozici více než 100 mycích automatů různých velikostí (se záběrem pracovní lišty od 50 do 130 cm), typů pohonu a obsluhy
  • jsme připraveni okamžitě reagovat na nutnost zajištění úklidu velkých ploch převozem mycích automatů na jakékoliv místo v rámci České republiky
  • používáme širokou škálu vodních a zádových vysavačů i jednokotoučových mycích strojů
  • úklidový personál je pro zajištění denních úklidových prací standardně vybaven vysavači, úklidovými vozíky, úklidovými prostředky a potřebami renomovaných výrobců
  • dostatečná výbava traktorů, malotraktorů, fréz, křovinořezů a dalšího zařízení nám umožňuje zajistit realizaci venkovních úklidových prací
  • disponujeme množstvím speciálních úklidových strojů a zařízení k realizaci všech speciálních čistících a úklidových prací

Zajímá Vás pro koho pracujeme? Napište si o referenční list.

Upozornění