+ 420 596 125 484 info@mwdias.com
cs

Video prezentace firmy

Certifikace

Společnost MW-DIAS, a.s. zavedla za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb integrovaný systém řízení, který je doložen níže uvedenými certifikáty: 

EN ISO 9001

  • Certifikát, potvrzující, že naše společnost zavedla a používá systém managementu jakosti v oboru poskytování úklidových a strážních služeb.

EN ISO 9001.pdf

EN ISO 14001

  • Certifikát, potvrzující, že naše společnost zavedla a používá systém environmentálního managementu v oboru poskytování úklidových a strážních služeb.

ISO 14001.pdf

OHSAS 18001

  • Certfikát, potvrzující, že naše společnost zavedla a používá systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v oboru poskytování úlidových a strážních služeb.

OHSAS 18001.pdfZajímá Vás pro koho pracujeme? Napište si o referenční list.

Upozornění