+ 420 596 125 484 info@mwdias.com
cs

Video prezentace firmy

Certifikace

Společnost MW-DIAS, a.s. zavedla za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb integrovaný systém řízení, který je doložen níže uvedenými certifikáty: 

ISO 9001

  • Certifikát, potvrzující, že naše společnost zavedla a používá systém managementu jakosti v oboru poskytování úklidových a strážních služeb.

ISO 9001.pdf

ISO 14001

  • Certifikát, potvrzující, že naše společnost zavedla a používá systém environmentálního managementu v oboru poskytování úklidových a strážních služeb.

ISO 14001.pdf

ISO 45001

  • Certifikát, potvrzující, že naše společnost zavedla a používá systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v oboru poskytování úklidových a strážních služeb.                                                                                                     

                                                                                                                                                                         ISO 45001.pdf

Zajímá Vás pro koho pracujeme? Napište si o referenční list.

Upozornění