+ 420 596 125 484 info@mwdias.com
cs

Video prezentace firmy

Kontrola kvality

Účinné řízení kvality je prvořadým předpokladem při poskytování našich služeb. Ve společnosti MW-DIAS,a.s. je nastaven propracovaný systém kontroly kvality úklidu jednotlivých zakázek, který umožňuje u prováděných úklidových služeb setrvale dosahovat a překračovatvysokou úroveň kvality, porovnávanou s nastavenými parametry zakázky a klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI). 

Kontrola kvality úklidu je prováděna na všech našich zakázkách jako standardní součást interních procesů v několika stupních tak, aby byla zajištěna zpětná kontrola nastavení a případná nutná korekce jednotlivých firemních technologických postupů. Výstupy mohou být nazákladě smluvních závazků plynoucích ze servisní smlouvy poskytnuty klientovi, což mu umožňuje plnou kontrolu nad prováděnými servisními činnostmi. 

Model kontroly kvality MW-DIAS, a.s. je vystavěn tak, aby byl použitelný u zakázek různého rozsahu a typu, napříč průmyslovými, zdravotnickými i jinými odvětvími.

Zajímá Vás pro koho pracujeme? Napište si o referenční list.

Upozornění