+ 420 596 125 484 info@mwdias.com
en

Video presentation

Certification

The company MW-DIAS, a.s. has established the integrated management system that is documented by below stated certificates in order to increase the quality of provided services:

EN ISO 9001:2008

  • The certificate confirming that our company has established and uses the quality management system in the cleaning and security services sector.

EN ISO 14001:2004

  • The certificate confirming that our company has established and uses the system of environmental management in the cleaning and security services sector.

OHSAS 18001:2007

  • The certificate confirming that our company has established and uses the management system of health and safety in the cleaning and security services sector.

Quality control

Účinné řízení kvality je prvořadým předpokladem při poskytování našich služeb. Ve společnosti MW-DIAS,a.s. je nastaven propracovaný systém kontroly kvality úklidu jednotlivých zakázek, který umožňuje u prováděných úklidových služeb setrvale dosahovat a překračovatvysokou úroveň kvality, porovnávanou s nastavenými parametry zakázky a klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI). 

Kontrola kvality úklidu je prováděna na všech našich zakázkách jako standardní součást interních procesů v několika stupních tak, aby byla zajištěna zpětná kontrola nastavení a případná nutná korekce jednotlivých firemních technologických postupů. Výstupy mohou být nazákladě smluvních závazků plynoucích ze servisní smlouvy poskytnuty klientovi, což mu umožňuje plnou kontrolu nad prováděnými servisními činnostmi. 

Model kontroly kvality MW-DIAS, a.s. je vystavěn tak, aby byl použitelný u zakázek různého rozsahu a typu, napříč průmyslovými, zdravotnickými i jinými odvětvími.

Technical equipment

In MW-DIAS, a.s. we still monitor the development trends and invest in modern technical equipment. We dispose of large technical equipment corresponding to all needs of our clients.  

We operate our own service centre. We perform smaller repairs of washing machines and other equipment directly at the client, in case of larger event in our service centre. The defective equipment is replaced by another one for the repair period.

  • we dispose of more than 100 washing automatic machines of various sizes (with working bar scope from 50 to 130 cm) and drive and operation types. 
  • we are ready to immediately respond to any need to clean large surface by transferring of washing automatic machines to any place within the Czech Republic. 
  • we use a large scope of water and back vacuum cleaners as well as of single-disk washing machines.
  • the cleaning personnel is by default equipped with vacuum cleaners, cleaning carts, products and aids of reputed producers in order to provide daily cleaning jobs.
  • the sufficient equipment with tractors, mini-tractors, cutters and brush cutters and other devices enables us to ensure services of outside cleaning services.
  • we dispose of large number of special cleaning machines and devices for performance of any special cleaning services.

Are you interested for who we work? Write for a reference sheet.

Notice