+ 420 596 125 484 info@mwdias.com
KOR

Video prezentace firmy

장애인 고용 대행 / facultative compensation

장애인 고용 대행 / facultative compensation

Náhradní plnění je jedním ze způsobů, jak mohou větší firmy splnit zákonem stanovenou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Náhradní plnění je aktuální pro zaměstnavatele, kteří mají více jak 25 zaměstnanců. Ze zákona jim vzniká povinnost zaměstnávat zdravotně postižené pracovníky (OZP), a to v povinném podílu 4% k celkovému počtu zaměstnanců. Legislativu spojenou se zaměstnáváním OZP upravuje zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., § 81.

Podle zákona existují tři způsoby, jak lze povinný podíl splnit:

장애인 고용 대행(facultative compensation)이란 대기업이 장애인 고용에 대한 법적 의무를 이행 할 수 있는 방법 중에 하나입니다. 장애인 고용 대행은 25  이상의 직원을 고용하는 업체에게 적용되며, 본 규정에 따라 전체 고용인원의 4 % (의무 수준)를 장애인으로 추가 고용 해야 한다는 의무가 규정되어 있습니다. 장애인 고용 관련 규칙은 고용법 2004년 제435호, 제81조에 명시되어 있습니다.

법률에 따라 의무수준을 수행할  있는 3가지 방법 있습니다.  

  • 장애인 고용
  • 장애인 고용 대행
  • 국가 예산에 지불

업무 특성에 따라, 특정 고용주가 해당 직무를 제공할 수 없는 경우, 국가 예산에 대한 소위 장애인 세금을 지불하거나, 혹은 이보다 유리한 대체 방법으로 장애인 고용 대행을 통해, 50 % 이상의 장애고용인을 고용하는  3 고용주로부터 서비스 또는 제품을 구매하거나 이러한  3 고용주에게 서비스/구매 오더를   있습니다.

위에 명시된 의무 이행을 위해 장애인을 직원의 50 % 이상으로 고용하는 자사의 자회사인 IVACOM spol. s r.o.의 서비스를 이용하실 수 있습니다.

청소 회사 IVACOM spol. s r.o. 장애인 고용 대행 서비스를 제공하기 위해 법적 모든 조건을 충족하며 장애인 고용 대행 목적으로 연간 구매 금액을 보장 하는 계약상 동의 조건을 수행 할 수 있습니다. www.ivacom.cz

저희가 누구를 위해 서비스를 제공하는지 관심이 있으십니까?? 저희 경력서(서비스 제공업체 리스트)를 요청해 주십시오.

Varování