+ 420 596 125 484 info@mwdias.com
KOR

Video prezentace firmy

품질 관리 시스템

인증

회사 MW-DIAS, a.s.는 제공된 서비스의 품질향상을 위해 아래에 명시된 인증서로 보증된 통합 경영 시스템을 도입했습니다.

EN ISO 9001:2008

  • 자사가 청소 및 경비 서비스 부문에서 품질 경영 시스템을 도입하고 사용함을 확인하는 인증서.

EN ISO 14001:2004

  • 자사가 청소 및 경비 서비스 부문에서 환경 경영 시스템을 도입하고 사용함을 확인하는 인증서.

OHSAS 18001:2007

  • 자사가 청소 및 경비 서비스 부문에서 보건 및 안전 경영 시스템을 도입하고 사용함을 확인하는 인증서.품질 관리 시스템

Účinné řízení kvality je prvořadým předpokladem při poskytování našich služeb. Ve společnosti MW-DIAS,a.s. je nastaven propracovaný systém kontroly kvality úklidu jednotlivých zakázek, který umožňuje u prováděných úklidových služeb setrvale dosahovat a překračovatvysokou úroveň kvality, porovnávanou s nastavenými parametry zakázky a klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI). 

Kontrola kvality úklidu je prováděna na všech našich zakázkách jako standardní součást interních procesů v několika stupních tak, aby byla zajištěna zpětná kontrola nastavení a případná nutná korekce jednotlivých firemních technologických postupů. Výstupy mohou být nazákladě smluvních závazků plynoucích ze servisní smlouvy poskytnuty klientovi, což mu umožňuje plnou kontrolu nad prováděnými servisními činnostmi. 

Model kontroly kvality MW-DIAS, a.s. je vystavěn tak, aby byl použitelný u zakázek různého rozsahu a typu, napříč průmyslovými, zdravotnickými i jinými odvětvími.

기술장비

  • 고객의 다양한 요구에 맞은 수많은 기술장비
  • 다양한 크기/치수, 다수 엔진 타입과 가동 종류에 따라 엔진 자동 세척기를 사용합니다.
  • 광범위한 구역의 청소 요구가 접수되는, 즉시 응답하고 체코공화국 내에 모든 지역으로 세척기를 파견합니다.
  • 워터, 백팩형(back-pack) 등 다양한 종류의 진공청소기 원판형 세척기를 사용합니다
  • 청소 직원들은 주간 (晝間청소 시행  저명한 생산업체의 진공 청소기청소 카트세제와 장비를 사용합니다.
  • 야외 구역 청소 작업을 위한 수많은 트랙터, 소형트랙터, 제설기, 덤불 제초기와 다른 장치
  • 특수 청소를 시행하기 위한 수많은 특수 세척기 및 장치를 사용합니다.

저희가 누구를 위해 서비스를 제공하는지 관심이 있으십니까?? 저희 경력서(서비스 제공업체 리스트)를 요청해 주십시오.

Varování