+ 420 596 125 484 info@mwdias.com
pl

Prezentacja wideo firmy

Informacja o zgodności z wymogami RODO

Firmy grupy MWD Group, a.s.(zwane dalej „MWD Group, a.s.“) przetwarzają dane osobowe zgodnie z aktualnieobowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych – tzn. wszczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych – zwane dalej „RODO”).

Informacje dla pracownikówdostępne są przede wszystkim w dziale kadr koncernu MWD Group, a.s. oraz wnaszym dziale Compliance.
Informacje dla kontrahentów / dostawców są dostępne przede wszystkim na stronieinternetowej 
www.mwdgroup.cz oraz wdokumentach przekazanych w związku z konkretną relacją biznesową.

Zastanawiasz się, dla kogo pracujemy? Napisz do nas w sprawie listu referencyjnego.

Ostrzeżenie