+ 420 596 125 484 info@mwdias.com
pl

Prezentacja wideo firmy

Możliwość odliczenia składek na Fundusz PFRON

Możliwość odliczenia składek na Fundusz PFRON

Náhradní plnění je jedním ze způsobů, jak mohou větší firmy splnit zákonem stanovenou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Náhradní plnění je aktuální pro zaměstnavatele, kteří mají více jak 25 zaměstnanců. Ze zákona jim vzniká povinnost zaměstnávat zdravotně postižené pracovníky (OZP), a to v povinném podílu 4% k celkovému počtu zaměstnanců. Legislativu spojenou se zaměstnáváním OZP upravuje zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., § 81.

Podle zákona existují tři způsoby, jak lze povinný podíl splnit:

Możliwość odliczenia składek na Fundusz PFRON jest jednym ze sposobów na to, jak większe przedsiębiorstwa mogą spełnić ustawowy obowiązek zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jest to opcja obowiązująca dla pracodawców, którzy zatrudniają ponad 25 pracowników. Ustawa nakłada obowiązek zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wymiarze 4% w stosunku do zatrudnienia ogółem. Podstawa prawna: Ustawa o zatrudnieniu 435/2004 Sb., § 81.

Zgodnie z prawem istnieją trzy sposoby na to, aby osiągnąć obowiązkowy wskaźnik:

  • zatrudnienie osób niepełnosprawnych,
  • odprowadzenie zastępcze,
  • odprowadzanie opłat do budżetu państwa

Nie wszystkim pracodawcom charakter działalności umożliwia zaoferowanie miejsc pracy osobom niepełnosprawnym. Dlatego też muszą oni odprowadzić wpłatę tak zwanego podatku inwalidzkiego do budżetu państwa albo wykorzystać możliwość zakupu produktów od gwarantowanych pracodawców: w zakładach, w których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 50%, albo poprzez świadczenie usługi takim pracodawcom.

W ramach obowiązku odprowadzania podatku inwalidzkiego mają Państwo możliwość skorzystać z usług naszej siostrzanej spółki IVACOM Sp. z o.o, w której wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi ponad 50%.

Firma porządkowa IVACOM Sp. z o.o. spełnia wszelkie warunki w zakresie możliwośći odliczenia składek na Fundusz PFRON i może Państwu gwarantować, że kwota wynikająca z rocznej współpracy będzie mogłaposłużyć do celów możliwośći odliczenia składek na Fundusz PFRON . www.ivacom.cz

Zastanawiasz się, dla kogo pracujemy? Napisz do nas w sprawie listu referencyjnego.

Ostrzeżenie