+ 420 596 125 484 info@mwdias.com
pl

SŁUŻBA ZDROWIA

 • szpitali
 • ośrodki opieki zdrowotnej
 • placówki opieki społecznej

Na przestrzeni lat staliśmy się liderem w dziedzinie sprzątania placówek służby zdrowia i szpitali w Czechach. Świadczymy kompleksowe, regularne usługi dla ponad 30 szpitali, w tym szpitali klinicznych, specjalistycznych ośrodków opieki zdrowotnej oraz placówek opieki społecznej.

 • regularne sprzątanie szpitali i ośrodków opieki społecznej;
 • regularne sprzątanie korytarzy, przestrzeni wspólnych i pomieszczeń socjalnych;
 • zapewnienie stałej obsługi porządkowej sal operacyjnych i zabiegowych;
 • regularne sprzątanie specjalistycznych oddziałów szpitali (sale operacyjne, OIOM, oddziały pediatryczne itp.);
 • regularne sprzątanie przestrzeni wymagających zachowania szczególnej czystości i sterylności;
 • regularne sprzątanie laboratoriów i centrów krwiodawstwa;
 • współpraca i doradztwo w zakresie tworzenia i wdrażania planów higienicznych;
 • współpraca przy akredytacjach ośrodków zdrowia;
 • impregnacja pokryć podłogowych odpornymi środkami dezynfekującymi;
 • dostawy i uzupełnienie środków i produktów higienicznych i dezynfekujących;
 • specjalne czynności porządkowe w zależności od zapotrzebowania klienta.

PRZEMYSŁ

 • hale produkcyjne
 • linie produkcyjne
 • magazyny
 • Powierzchnia biurowa

Nasze wieloletnie doświadczenie czyni z nas specjalistów w zakresie prac porządkowych w trudnych warunkach panujących w przedsiębiorstwach przemysłowych. Regularnie sprzątamy u około 200 klientów z branży przemysłowej, w samochodowych zakładach produkcyjnych, lakierniach oraz w innych przedsiębiorstwach o wymagającym charakterze.

PRODUKCJA

 • regularne sprzątanie hal produkcyjnych, przestrzeni logistycznych i magazynowych,
 • regularne sprzątanie pomieszczeń wspólnego użytku, szatni, pomieszczeń socjalnych, które stanowią część hal produkcyjnych itp.,
 • maszynowe czyszczenie hal i przestrzeni produkcyjnych,
 • czyszczenie linii i pasów  produkcyjnych,
 • techniczne czyszczenie lakierni i linii lakierniczych,
 • regularne sprzątanie przestrzeni wymagających zachowania szczególnej czystości i sterylności (centra ozwojowe, samochodowe linie montażowe itp.),
 • czyszczenie i odtłuszczanie podłóg przemysłowych,
 • dostawy i uzupełnianie środków higienicznych i dezynfekcyjnych,
 • specjalistyczne prace porządkowe w zależności od wymagań klienta (sprzątanie powierzchni zewnętrznych, odśnieżanie i wiele innych).

ADMINISTRACJA

Częścią zakładów przemysłowych i produkcyjnych są również budynki administracyjne i inne powierzchnie biurowe. W ramach kompleksowych usług porządkowych zapewniamy naszym klientom z branży przemysłowej także sprzątanie budynków administracyjnych i biur.

 • regularne codzienne sprzątanie obiektów biurowych;
 • regularne sprzątanie korytarzy, sprzątanie pomieszczeń wspólnego użytku i pomieszczeń socjalnych;
 • kompletna obsługa w codziennym wymiarze;
 • mycie okien i innych oszklonych powierzchni;
 • czyszczenie dywanów, mebli i żaluzji;
 • mechaniczne mycie i czyszczenie podłóg;
 • renowacja i impregnacja pokryć podłogowych;
 • dostawy i uzupełnianie środków higienicznych i dezynfekcyjnych.

SPRZĄTANIE NA ZEWNĄTRZ I OCHRONA OBIEKTÓW

W ramach sprzątania zakładów przemysłowych oferujemy również sprzątanie zewnętrznych przestrzeni, utrzymanie zieleni, odśnieżanie, wszystko na przestrzeni kilkudziesięciu tysięcy m2. Zapewniamy także ochronę obiektów i majątku.

 • sprzątanie, czyszczenie terenów  zewnętrznych i dróg;
 • utrzymanie zieleni i roślinności;
 • usługi architektury krajobrazu;
 • utrzymanie terenów zewnętrznych w okresie zimowym, odśnieżanie, posypywanie dróg;
 • ochrona obiektów i majątku.

LAKIERNIE

 • Automotive

KOMPLEKSOWE CZYSZCZENIE LAKIERNI

Analizy, badania, doradztwo

 • określenie źródła zanieczyszczenia i jego analiza;
 • pomoc przy ustaleniu przyczyn problemów z przepływem powietrza ( air balance);
 • pomiar zapylenia kabin lakierniczych, określenie pochodzenia składu cząstek (wg danej kategoryzacji);
 • chemiczne i fizykalne analizy substancji (pomiar jakości wody itp.) – na życzenie, usługa podwykonawcza;
 • jakościowa i ilościowa identyfikacja zanieczyszczeń przemysłowych (od wskazania źródła do jego usunięcia, proponowanie przyszłych działań i rozwiązań);
 • dokumentacja fotograficzna źródła zaśmiecenia, typy śmieci (w zależności od zapotrzebowania, przed i po czynnościach, długoterminowa archiwizacja);
 • opracowanie procesów technologicznych czyszczenia lakierni (opracowany dla klienta „na miarę”) oraz projekt częstotliwości czyszczenia;
 • szkolenie personelu lakierni.

Serwis porządkowy i czyszczenie

 • czyszczenie stanowisk obróbki chemicznej, kabin natryskowych i suszących;
 • czyszczenie wentylacji, mieszalni farb, oczyszczalni wód;
 • ochrona kabin lakierniczych i suszących przed rozchlapywaniem się farby poprzez zastosowanie specjalnych powłok lakierniczych i folii kryjących;
 • zastosowanie elektrostatycznie aktywnych materiałów;
 • instalacja elastycznych pokrowców do ochrony powierzchni robotów lakierniczych;
 • instalacja samoprzylepnych podkładów;
 • w mniej dostępnych miejscach czyszczenie wysokościowe.

Filtr management

 • projekt odpowiedniego doboru filtrów opracowany na bazie analiz (dodatkowo);
 • regularne dostawy i profesjonalne wymiany materiałów filtracyjnych;
 • pomiary i monitoring żywotności materiałów (odczyty strat ciśnieniowych).

Materiały i wyposażenie ochronne dla lakierni

 • izolatory i folie w płynie, rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, smary, folie, taśmy klejące, ścierki, kombinezony, płaszcze i ochraniacze na obuwie, rękawice, maski i filtry do półmasek, pokrowce (na roboty, węże, pistolety), podkłady;
 • przed realizacją zamówienia zostają przedstawione klientom – lista materiałów z próbnikami, karty charakterystyki materiałów.

Technologia odlakierowania (w formie podwykonawstwa, ewentualnie zapewniamy odlakierowanie w oparciu o technologię klienta).

 • czyszczenie wysokim ciśnieniem wody (od 200 do 2000 bar) – szczególnie przy warstwach utwardzonej lub świeżej farby ze stelaży i zawiesi lakierni;
 • usuwanie warstw farby (odlakierowanie) z zawiesi, dźwigni i stelaży metodą termiczną lub cieczową;
 • technologie odlakierowania chemicznego – usuwanie farby przy pomocy substancji alkalicznych, kwaśnych lub organicznych;

 odlakierowanie ultradźwiękami – delikatne części

CZYSZCZENI TECHNICZNE

 • hale produkcyjne
 • linie produkcyjne
 • magazyny

Dysponujemy bogatym technicznym zapleczem, wyposażonym w wiele specjalistycznych maszyn i urządzeń czyszczących, dzięki którym jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom także specjalistyczne prace porządkowe, takie jak:

 • maszynowe czyszczenie zakładów produkcyjnych, powierzchni magazynowych i logistycznych;
 • dogłębne czyszczenie i ochrona podłóg woskami polimerowymi;
 • uszlachetnianie powierzchni z zastosowaniem nanotechnologii;
 • czyszczenie lakierni i linii lakierniczych;
 • czyszczenie parowe metodą suchej pary;
 • czyszczenie strumieniowe suchym lodem;
 • czyszczenie wodą demineralizowaną;
 • technologia odtłuszczania i czyszczenia przyrządów wrażliwych;
 • odpylanie hal produkcyjnych, technologicznych lub kompleksów produkcyjnych;
 • i wiele innych.

Zastanawiasz się, dla kogo pracujemy? Napisz do nas w sprawie listu referencyjnego.

Varování