+ 420 596 125 484 info@mwdias.com
pl

Prezentacja wideo firmy

Certyfikaty

W celu podnoszenia jakości świadczonych usług spółka MW-DIAS a.s. wdrożyła zintegrowany system zarządzania, który dokumentują następujące certyfikaty:

EN ISO 9001:2008

  • certyfikat potwierdzający, że nasza spółka wdrożyła i stosuje system zarządzania jakością w branży świadczenia usług porządkowych i ochroniarskich.

EN ISO 14001:2004

  • certyfikat potwierdzający, że nasza spółka wdrożyła i stosuje system zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy w branży świadczenia usług porządkowych i ochroniarskich.

OHSAS 18001:2007

  • certyfikat potwierdzający, że nasza spółka wdrożyła i stosuje system zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy w branży świadczenia usług porządkowych i ochroniarskich.

Kontrola jakości

Účinné řízení kvality je prvořadým předpokladem při poskytování našich služeb. Ve společnosti MW-DIAS,a.s. je nastaven propracovaný systém kontroly kvality úklidu jednotlivých zakázek, který umožňuje u prováděných úklidových služeb setrvale dosahovat a překračovatvysokou úroveň kvality, porovnávanou s nastavenými parametry zakázky a klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI). 

Kontrola kvality úklidu je prováděna na všech našich zakázkách jako standardní součást interních procesů v několika stupních tak, aby byla zajištěna zpětná kontrola nastavení a případná nutná korekce jednotlivých firemních technologických postupů. Výstupy mohou být nazákladě smluvních závazků plynoucích ze servisní smlouvy poskytnuty klientovi, což mu umožňuje plnou kontrolu nad prováděnými servisními činnostmi. 

Model kontroly kvality MW-DIAS, a.s. je vystavěn tak, aby byl použitelný u zakázek různého rozsahu a typu, napříč průmyslovými, zdravotnickými i jinými odvětvími.

Zaplecze techniczne

Nieustannie śledzimy trendy rozwoju i inwestujemyw nowoczesne technologiczne wyposażenie. Dysponujemy bogatym zapleczem technicznym, spełniającym wymagania naszych klientów.

  • Dysponujemy optymalną liczbą automatów myjących o różnych wielkościach, typach napędu i obsługi.
  • Jesteśmy w stanie niezwłocznie odpowiedzieć na potrzebę wykonania prac porządkowych dużych przestrzeni i przewieźć automaty myjące w jakiekolwiek miejsce na terenie Czech.
  • Korzystamy z szerokiej skali wodnych i plecakowych odkurzaczy oraz szorowarek jednotarczowych.
  • Do wykonywania codziennych prac porządkowych nasz personel sprzątający jest standardowo wyposażony w odkurzacze, wózki, środki czystości i inne wyposażenie renomowanych producentów.
  • Odpowiednie wyposażenie traktorów, mini traktorów, frezarek sekatorów i innych sprzętów umożliwia nam wykonywanie zewnętrznych prac porządkowych.
  • Dysponujemy szeregiem specjalistycznych maszyn czyszczących i urządzeń do czyszczenia oraz wykonywania prac porządkowych.


Zastanawiasz się, dla kogo pracujemy? Napisz do nas w sprawie listu referencyjnego.

Ostrzeżenie